Skadeservice

Skador

Vid skadereglering skall stor vikt tillmätas kundens situation och behov i syfte att minimera kundens skada.

Villkor och försäkringsavtal skall tillämpas korrekt och  kundorienterat i syfte att vidareutveckla en god kundrelation.

Vi biträder vid försäkringsskador, dels för att kunna hjälpa Er i det enskilda skadefallet dels för att kunna få en bättre bild av risken och vad som bör förebyggas för att undvika framtida skador. Vi anlitar vid behov fristående skadekonsulter inom SFOS (Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter).

Vid skador som avser stöld, skadegörelse på er cykel, se under rubriken Stålhästen.