Välkommen till Hedenstedt Risk & Försäkring

“Om Du väljer Hedenstedt Risk & Försäkring blir du klient till en av Sveriges bästa försäkringsmäklare. I mer än 20 år har Vi erbjudit våra klienter specialanpassade lösningar. Det är vårt innovativa tänk, engagemanget till försäkringsmarknaden, och en genomgående hög standard som får klienter att välja just Oss.”

hedenstedtrf.se
hedenstedtrf.se

Förstå ert behov

För oss är det väldigt viktigt att förstå Ert behov när det gäller försäkring samt upp till vilken nivå ni själva är beredda att stå egen risk/självrisk. Eftersom vi är oberoende arbetar vi med samtliga försäkringsbolag och när vi hämtat in offerter från de akuella försäkringsbolagen sammanställs dessa och redovisas för att i samråd bestämma i vilket eller vilka försäkringsbolag försäkringarna skall placeras.

Våra försäkringsmässiga förmåner inkluderar:

  • Problem-fria kund relationer
  • Förmåga att finna “special-fitted” försäkringslösningar
  • Vi lyssnar på våra klienters behov
  • Att bibehålla långvariga kundrelationer
hedenstedtrf.se

Marknad

Vårt upptagningsområde är stort, vi anlitar både försäkringsbolag i Sverige, idag ca 10 st, men även då behov föreligger försäkringsbolag utanför Sverige, framförallt den engelska marknaden. Vi arbetar idag både med stora och små industrikunder.

hedenstedtrf.se

Teknisk expertis

Vid komplicerade brandrisker, t ex. höga EML (Estimated Maximum Loss) s.k. storskaderisker anlitar vi, vid behov, utomstående expertis/samarbetspartner såsom fristående brandingenjörer. Vi går även igenom gällande inbrottsskydd och redogör för försäkringsbolagens grundkrav.