Kreditförsäkring

Kundkreditförsäkring

Kundfordringarna är ofta en stor tillgång i företagets balansräkning och ibland en osäker tillgång. Med en kundkreditförsäkring kan ni alltså säkra dessa tillgångar. Det kan vara bra vid t ex upplåning eller liknande. Ansökan krävs och måste prövas enskilt innan en försäkring kan tecknas.

Garantier

Det kan ibland ställas krav på att ni som leverantör skall lämna garanti till kunden. Det förekommer ofta vid t ex byggentreprenader och utlandsaffärer.

En garantiutfärdare kan då gå i borgen (proprieborgen) för ert företag utan att ni behöver binda kapital i form av en bankgaranti. En ansökan måste göras och beroende bl.a. på den finansiella situation som ert företag befinner sig i samt branschen i övrigt  avgörs vad kostnaden för garantin kan bli.