Egendom/Avbrott

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring ersätter förlust av egendom. Försäkringsformen är beroende på vad slags verksamhet som skall försäkras.

Storindustri eller småföretag, tillverknings-, export-, tjänste- eller konsultföretag finner olika lösningar.

Vi skräddarsyr försäkringslösningar utifrån gällande försäkringsvillkor.

Egendomsförsäkring är ett komplicerat försäkringsområde, där stora pengar står på spel både vad gäller premier och skador.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring innebär att ett företag kan försäkra sig mot risken att drabbas av indirekta förluster vid en ersättningsbar egendomsskada.

Verksamheten kan komma att stå stilla vid tex. en brand- eller maskinskada. Avbrottsförsäkringen ersätter då bortfallet av det försäkringsmässiga

täckningsbidraget, vilket kort kan definieras som försäljningsvärdet minus i försäkringsavtalet klart preciserade kostnader.