Risk Management

- Vi genomför en fullständig riskinventering där såväl normala risker såsom brand-, ansvars-, avbrotts- samt transportrisker, men även specialrisker såsom affinity-, förmögenhetsbrott-, miljö-, politiska-, samt styrelseansvarsrisker analyseras.

- Vi lägger upp skyddsprogram där riskerna elimineras, reduceras eller/och överförs via ett väl avvägt försäkringsprogram.

- Vi förhandlar med våra klienter angående lämplig försäkringsgivare för att uppnå bästa tänkbara försäkringsskydd.

- Vi kvarstår som konsulter/förmedlare för att kunna bistå i riskbedömnings- samt skaderegleringsfrågor.

” Vårt mål är att; Tillsammans med vår Klient, nå den optimala skyddsnivån och hjälpa till att bidra till att produktionen och marknadsandelarna kan bibehållas även efter en större skada”