Fordon

Flerfordonsavtal

Vi hanterar även fordonsförsäkringar åt våra kunder. När det handlar om flera fordon som disponeras av ett företag eller en företagsgrupp kan det vara förmånligt att välja ett s k flerfordonsavtal där man försäkrar hela fordonsbeståndet hos en försäkringsgivare. Alla fordonsklasser försäkras då enligt en i förväg vald omfattning och tillkommande respektive avgående fordon i fordonsparken deklareras en gång om året i samband med förnyelse av avtalet. Tilläggsförsäkringar som tex vagnskadeförsäkringar läggs på automatiskt enligt tidigare överenskommelse.

Fördelen med flerfordonsavtalet är uppenbar – bättre struktur i fordonsförsäkringarna samt automatisk reglering vid förändring i fordonsparken för registrerade fordon.

Oregistrerade fordon tex truckar måste dock normalt försäkras separat.