Lag & Etik

Hitta rätt försäkring på bästa sätt 

Att hitta rätt i försäkringsdjungeln är svårt  för företag.

Hur ska man bäst utvärdera skillnaden mellan olika försäkringsbolag och deras produkter när det många gånger blir som att jämföra äpplen med päron?

Ett bra sätt är att anlita en försäkringsmäklare.

Försäkringsmäklarens/förmedlarens uppgift är att utifrån kundens behov jämföra olika försäkringsbolags produkter för att hitta en bra lösning åt kunden. Detta innebär naturligtvis ett stort ansvar för förmedlaren och därför föreskriver lagar m.m. att förmedlare ska ha viss angiven utbildning, erfarenhet, och även ansvarsförsäkring, allt för att skydda kunderna.

Att anlita en försäkringsmäklare borgar för högsta kvalité.

Lag, förordning samt föreskrifter angående försäkringsförmedling

Lag om försäkringsförmedling: SFS 2005: 405

Förordning om försäkringsförmedling: SFS 2005:411

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling: FFFS 2005:11

Hedenstedt Risk & Försäkring har en speciell klagomålsinstruktion där det framgår vem som är klagomålsansvarig.

Finansinspektionen nås på adress:  Box 6750, 113 85 Stockholm, telefon: 08-787 80 00, fax 08-24 13 35, webbplats: www.fi.se,

E-post: finansinspektionen@fi.se

Vårt organisations nummer är: 556603-3014