Försäkringsområden

Hedenstedt Risk & Försäkring administrerar idag försäkringar inom de flesta områden som rör svensk företagsamhet. Vi hjälper också företag att administrera olika typer av produktförsäkringar gentemot privatpersoner.

Vi hjälper våra kunder med hanteringen av:

Företagsförsäkring/Fastighetsförsäkring   behov: företag, fastighetsbolag

Transportförsäkring/varor behov: företag som importerar, exporterar samt inrikes transporter

Fordonsförsäkring behov: alla företag vi gör här flerfordonsavtal

Kreditförsäkring behov: framförallt företag med kunder utanför Sverige

Entreprenadsförsäkringsbehov  : tex bygg- och anläggningsföretag

Affinity/Produktförsäkring/Självriskförsäkring    behov: tex företag som säljer cyklar, vitvaror, skidutrustning mm.

Teknisk expertis

Vid komplicerade brandrisker, t ex. höga EML (Estimated Maximum Loss)storskaderisker anlitar vi, vid behov, utomstående expertis/samarbetspartner såsom fristående brandingenjörer. Vi går även igenom gällande inbrottsskydd och redogör för försäkringsbolagens grundkrav.