Försäkringsområden

Hedenstedt Risk & Försäkring administrerar idag försäkringar inom de flesta områden som rör svensk företagsamhet. Vi hjälper också företag att administera olika typer av produktförsäkringar gentemot privatpersoner.

Vi hjälper våra kunder med hanteringen av:

Företagsförsäkring/Fastighetsförsäkring  behov: företag, fastighetsbolag

Transportförsäkring/varor behov: företag som importerar, exporterar samt inrikes transporter

Fordonsförsäkring behov: alla företag vi gör här flerfordonsavtal/fordonsparker

Kreditförsäkring behov: framförallt företag med kunder utanför Sverige

Entreprenadförsäkring behov: tex bygg- och anläggningsföretag

Affinity/Produktförsäkring/Självriskförsäkring   behov: tex företag som säljer cyklar, vitvaror, skidutrustning etc.

Teknisk expertis

Vid komplicerade brandrisker, t ex. höga EML (Estimated Maximum Loss) s.k. storskaderisker anlitar vi, vid behov, utomstående expertis/samarbetspartner såsom fristående brandingenjörer. Vi går även igenom gällande inbrottsskydd och redogör för försäkringsbolagens grundkrav.