Transport

Transportförsäkring

Vid alla köpeavtal där varan skall förflyttas från en ort till en annan, måste en transport äga rum. Oavsett om transporten sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras. Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket, gods stjäls eller utsätts för omild behandling i hamnar och terminaler. Transportören har som huvudregel ett ansvar för godset från mottagandet till utlämnandet, men hans ansvar är begränsat. Förutsättning är dessutom att transportören är vållande till skadan och att han är ansvarig då kan man som kund få ersättning men till ett begränsat belopp. Transportören har oftast en ansvarsförsäkring men föreligger inget ansvar/skadeståndsskyldighet utbetalas ingen ersättning.

Transportförsäkringen är mycket viktig: huvudregeln  är här att varan är skyddad från dörr till dörr eller så länge kunden löper transportrisken eller åtagit sig att försäkra.